Obrazec za naročilo objave

Type of publication *

  • Size of obituary *

1. Podatki o plačniku najemnine groba

Ime in priimek:
Address:
Telefon:
E-mail:

2. Podatki o grobu

New grave:
Številka groba:
Grave type:

1. Termin rezervacija

Od:
Do:
Mrliška vežica: