Obrazec za naročilo objave

Tip objave *

  • Velikost osmrtnice *

1. Podatki o plačniku najemnine groba

Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
E-mail:

2. Podatki o grobu

Nov grob:
Številka groba:
Vrsta pokopa:

1. Termin rezervacije

Od:
Do:
Mrliška vežica: